Lokale nyheter

Nidarosdomen i Trondheim

Det som skjer der du bor

Vi mennesker liker å følge med på hva som skjer, og markedet for nyheter har blitt større og større. Men, i mengden av internasjonale og nasjonale medier som rapportere nesten umiddelbart om alle slags hendelser, er det lett å glemme det som skjer i ditt eget nabolag. Mange lokale aviser, radiostasjoner og TV-kanaler har forsvunnet de siste årene, og selv om NRK sine lokale nyhetssendinger gir relativt god dekning, bør man ha flere leverandører av lokale nyheter for å få litt forskjellige vinkler og perspektiv på sakene.

Her hos TV-8 samarbeider vi derfor med lokale kanaler for å lage TV sendinger som gir deg oppdatering på det som skjer i ditt lokalsamfunn.

Lokale nyheter fra hele landet

Vi satser også på å kunne dele TV sendinger fra våre samarbeidspartnere, slik at du kan se nyheter med et lokalt perspektiv fra hele landet, og få et varmere og nærmere blikk på det som skjer.

De store sakene kan man som regel høre om i de nasjonale nyhets-kanalene. Her rapporteres det ofte mer om de negative tingene. Lokale nyheter har større fokus på å fortelle om hyggelige ting som skjer, og folk som føler en sterkere tilknytning til lokalsamfunnet er som regel lykkeligere.

Kvinne som ser på TV

Dekning av saker som angår deg

Lokale nyheter handler også om lokalpolitikk. Mange føler at de ikke får god nok informasjon om det som diskuteres i kommunestyrene rundt om i landet, og her har lokale TV- og radiostasjoner en jobb å gjøre for å opplyse folk om saker som angår dem.

Ofte forbinder man lokale nyheter med uviktige hendelser som lokale festivaler, nyttårsbarn og årets største potet, men lokale nyheter kan også være viktige nyheter. Bare fordi noe ikke angår alle i hele landet, betyr det likevel ikke at det ikke er viktig for lokalsamfunnet å bli opplyst om det.

Lokal forankring gir et bedre perspektiv

Gode, sannferdige og oppdaterte nyheter er viktige for at demokratiet skal fungere. Det har vist seg at valgdeltagelsen som regel er større på steder med sterke lokale mediehus. På mindre steder der saker ikke dekkes får mange innbyggere et inntrykk av at de som styrer holder det internt, og ofte vedtar upopulære saker uten at de stemmeberettigede får den informasjonen de trenger.

Gode lokale nyheter er en del av et godt lokalsamfunn hvor alle deltar. Det er også viktig med flere aktører, slik at nyhetene ikke blir for ensidige. Vi i TV-8 ønsker derfor å være en konkurrent til NRKs lokale sendinger, og skape et bredere og mer mangfoldig mediebilde som dekker alle slags nyheter fra hele landet.