TV-8

Lokal-TV i hele landet

TV-8 er en TV-stasjon basert på et enkelt konsept for lokale TV-stasjoner som ikke har sendinger i mer enn noen timer daglig. Ved å kombinere lokale sendinger med en sendeplan som dekker hele landet, får vi en kanal som sender unike og underholdende programmer hele dagen.

Å lage TV program er mye arbeid, og mange lokale TV stasjoner har ikke mer enn en håndfull ansatte. Budsjettet er begrenset, og man vil gjerne satse på kvalitet fremfor kvantitet. Det er derfor en utfordring å lage nok programmer til å dekke en full daglig sendeplan.

TV-8 lager derfor spennende programmer på norsk, slik at du kan se lokal TV og norskproduserte TV sendinger på samme kanal, og ha underholdning hele døgnet.

Forskjellige typer nasjonale sendinger du kan se på TV-8

Vit hva som skjer der du er!

TV-8 sitt viktigste fokus er å skape en felles plattform for lokale sendinger i Norge. Nyhetsbildet i Norge domineres av større aktører i hovedstaden, og mange i distrikts-Norge vet derfor mer om hva som skjer i Oslo enn om hva som skjer i hjembygda. Det er derfor viktig å støtte opp om små kanaler som produserer lokalt innhold. Lokale nyheter er oftere gladnyheter, og det har vi jo alle godt av å høre mer av.

Nyheter som holder liv i mindre steder

Det har dessverre blitt færre leverandører av lokale nyheter de siste årene. Mange skylder på at NRK har blitt for store, og at deres lokalsendinger utkonkurrerer lokale aktører, men det er også flere unge medietalenter som flytter til de større byene.

De fleste liker å se TV sendinger og nyheter fra stedet de bor, og det viser seg at mindre byer og tettsteder med sterke lokale medieaktører ikke har like store problemer med fraflytting som plasser som mangler dette. Lokal TV gjør at man føler sterker tilknytning til stedet, og gjør det til et bedre sted å bo.

Kommersielt innhold på TV-8

Selv om enkelte av de lokale TV kanalene kan få pressestøtte fra staten, er TV-8 et kommersielt initiativ som i all hovedsak finansieres via reklame og kommersielt innhold. Ved å samarbeide med lokale sponsorer kan vi hjelpe med å støtte det lokale næringslivet.

Reklamen som kommer før og etter forskjellige TV sendinger tilpasses innholdet og seerflaten til programmet. På denne måten kan bedrifter annonsere på en mer presis måte, og nå frem til kundene på en mer lokal og personlig måte. Reklamesendingene vil derfor også virke mer relevante for seerne.

Nyhetsreporter

TV-8 - En kanal for hele landet

Mange nordmenn har i dag veldig liten tilgang på lokalproduserte TV sendinger. Undersøkelser viser at de fleste ønsker mer av dette, og ved å samarbeide med lokale stasjoner kan TV-8 lage en ny kanal med spennende, lokalt innhold for hele landet. Gode og lærerike programmer kan deles mellom forskjellige lokale TV stasjoner. På denne måten kan vi bidra til å øke interessen for det som skjer utenfor hovedstaden. Mesteparten av Norge er jo som kjent nord for Sinsenkrysset, og vi ønsker å hjelpe deg med å bli bedre kjent med landet. Med programmer som dekker både nyheter, sport, politikk og kultur vil vi gi deg noe å snakke om med naboen, og forhåpentligvis øke engasjementet og kjærligheten til lokalsamfunnet.

Norsk fjord

Vår blogg

Gode Nyheter på TV-8

Her hos TV-8 vil vi med Gode Nyheter satse på å fortelle dere om alt det positive, morsomme og konstruktive som skjer i verden.

Les mer
TV med elv i bakgrunnen.

Lokal tv

Lokal tv er noe som gradvis forsvinner. Vi forklarer litt om hvorfor det er viktig å opprett holde og hvor du kan finne det.

Les mer