TV sendinger

Fjernkontroll rettet mot tv

Spennende programmer på norsk

Hos TV-8 har vi ambisjoner om å lage spennende og originale programmer som kan sendes i hele landet. Ved å kombinere disse med lokale TV sendinger kan lokale TV stasjoner ha en sendeplan som dekker nesten hele døgnet. Hovedfokuset er på å lage lette programmer om det som skjer i Norge. Vi ønsker å kunne underholde våre seere både med debattprogrammer der vi snakker om dagsaktuelle ting, samtidig som vi også ønsker å sende dokumentarer om forskjellige tema som angår alle slags mennesker rundt omkring i landet vårt.

Finnes TV-8 enda? Selv om mange lokale TV stasjoner har lagt ned, har vi fortsatt sendinger flere plasser i landet, og vi har ambisjoner om å komme tilbake sterkere.

TV sendinger fra hele landet

Vi er på vei tilbake og da finnes TV-8 enda i noen år. Vi satser på å tilknytte oss nye samarbeidspartnere, og komme tilbake som en ledende leverandør av lokal-prosdusert TV.

Noe av det viktigste for å lage programmer som skaper interesse lokalt, er å ha en lokal forankring med ansatte som kjenner stedet. Vi er derfor avhengige av å samarbeide med lokale stasjoner, og uten entusiaster som vil drive lokal TV har vi ikke de same mulighetene.

Kvinne ser på tv

Sport, kultur og underholdning

Vi satser på å kunne levere mange typer lokale TV sendinger, og at vi også kan dele de beste lokale programmene på den nasjonale sendeplanen. Mange liker se hva som skjer på andre små steder i landet, og ikke bare i hovedstaden.

Se også etter TV-8 live, hvor vi sender levende bilder fra lokale konserter og sportsbegivenheter som ellers ikke dekkes av nasjonale medier. Dette kan være alt fra fotball i lavere divisjoner til kulturmønstringer. Det avhenger selvfølgelig av hvilke samarbeidspartnere vi har lokalt, og hva vi får konsesjon til å sende nasjonalt.

Lokale sendinger som gir en god følelse

Mange savner i dag nyheter og TV sendinger med en lokal forankring. Nasjonale og internasjonale medier er ofte preget av negative hendelser og sensasjoner. TV-8 og våre samarbeidspartnere ønsker å kunne levere programmer med en litt roligere og bedre stemning. Forskning har vist at lokale nyheter gir folk kunnskap om det som angår dem, og gjør at fellesskapsfølelsen og dugnadsånden i lokalsamfunnet blir bedre.

I en stadig mer globalisert verden er det viktig å ikke glemme det lokale. Ved å kombinere lokale TV sendinger med en nasjonal sendeplan ønsker TV-8 å være en komplett leverandør av både dokumentarer, sport, nyheter og kultur. Vi ønsker å være en leverandør med fokus på å skape de gode historiene, med en lokal forankring som folk kan relatere til.